Dluhopisový program

Orka Project Financing, a.s.

Informace pro investory

Orka Project Financing, a.s.

Emitent Orka Project Financing, a.s. je společnost, která byla založena za účelem realizování dluhopisového programu a následného financování nákupu nemovitostí nebo do obchodování s pohledávkami.

Představení společnosti

Klíčovou aktivitou je obchodování s pohledávkami a investice do nemovitostí. Společnost patří do skupiny ORKA Ventures, která se zabývá tvorbou úspěšných fintech společností v severní Evropě.

Obchodování s nemovitostmi

Společnost směřuje svojí investiční činnost do oblasti nemovitostního trhu:
• nákup, pronájem a prodej
• byty a kancelářské prostory
• na území České republiky. zejména ve větších městech

Nákup pohledávkových portfolií

Společnost odkupuje pohledávky:
• do splatnosti i pohledávky po splatnosti.
• od nejrůznějším subjektů (bankovní, nebankovní, korporátní společnosti a jednotlivci)
• zajištěné, nezajištěné
• zejména pohledávky s nižší nominální hodnotou
• na území České republiky, ale zahraničními pohledávkami (např. střední a severní Evropa).